ESTA geldigheid

Hoe lang blijft een ESTA geldig?

Zolang de houder aan alle voorwaarden voldoet, is een ESTA in principe twee jaar geldig vanaf het moment van toekenning. Dit betekent echter niet dat het verblijf in Amerika twee jaar mag duren. De maximaal toegestane verblijfsduur per bezoek is namelijk 90 dagen. Binnen de geldigheidsduur van twee jaar mogen reizigers echter wel een onbeperkt aantal keer naar de Verenigde Staten reizen.

ESTA nooit langer dan twee jaar geldig

In een aantal uitzonderlijke gevallen is de geldigheidsduur van een ESTA korter dan twee jaar na de datum van goedkeuring. In bepaalde situaties kan ook de maximaal toegestane verblijfsduur op Amerikaans grondgebied korter zijn dan 90 dagen.

Het ESTA kan gedurende de geldigheidsperiode meerdere keren worden gebruikt. Deze periode is nooit langer dan twee jaar en gaat in op het moment dat de ESTA-aanvraag wordt goedgekeurd. De geldigheid van de reistoestemming gaat dus niet pas in op de verwachte aankomstdatum in Amerika die de reiziger heeft ingevuld in het aanvraagformulier. In de volgende twee situaties verloopt de gebruikelijke geldigheidstermijn van twee jaar al eerder en moet een nieuw ESTA worden aangevraagd:

 • U gebruikt voor uw volgende reis een nieuw of ander paspoort dan het paspoort waarmee u het ESTA heeft aangevraagd.
 • Door een verandering in uw persoonlijke situatie zijn de gegevens die u in het aanvraagformulier heeft ingevuld en die belangrijk zijn voor de geldigheid van het ESTA niet meer up-to-date.

ESTA niet geldig met een nieuw of ander paspoort

Op het moment van toekenning wordt een ESTA digitaal gekoppeld aan het paspoort dat gebruikt is voor de aanvraag. Als u met een ander paspoort wilt reizen, moet u met dat paspoort dus een nieuw ESTA aanvragen. Dit geldt voor alle gevallen waarin u reist met een ander reisdocument dan het paspoort dat u eerder voor uw aanvraag gebruikt heeft. De volgende situaties zijn hier voorbeelden van:

 • U heeft een nieuw paspoort (bijvoorbeeld omdat uw vorige paspoort verlopen is).
 • U heeft meerdere nationaliteiten en u wilt reizen met het paspoort van de nationaliteit waar het ESTA niet mee is aangevraagd.
 • U heeft een tweede paspoort op basis van dezelfde nationaliteit en wilt met dit andere paspoort (dat niet is gebruikt voor de ESTA-aanvraag) reizen.

ESTA minder lang geldig door verandering in uw situatie

In het ESTA-formulier moeten niet alleen contactgegevens, maar ook reisgegevens en persoonsgegevens van de reiziger(s) worden ingevuld. Ook wordt er door de Amerikaanse overheid voor elke reiziger om achtergrondinformatie gevraagd. Deze achtergrondinformatie geeft u door antwoord te geven op een aantal veiligheidsvragen. Het kan natuurlijk voorkomen dat er tussen het moment van toekenning van het ESTA en het moment van de reis een aantal dingen veranderen in de persoonlijke situatie van een reiziger. Dit geldt des te meer voor een eventuele tweede of derde reis met een ESTA dat al enige tijd geleden is aangevraagd.

Zijn enkele gegevens die u voor uw vorige reis in het aanvraagformulier had ingevuld niet meer van toepassing op uw volgende reis? Of is er iets veranderd in uw situatie? Controleer dan via onderstaande knop of u voor uw volgende reis een nieuw ESTA moet aanvragen:

Is het ESTA van mijn vorige reis nog geldig?

Als er iets verandert in uw situatie waardoor het antwoord op één of meer van de veiligheidsvragen in het aanvraagformulier van ‘Nee’ naar ‘Ja’ verandert, dan verliest uw ESTA direct zijn geldigheid. Dit is bijvoorbeeld het geval als u na toekenning van het ESTA naar Iran, Irak, Noord-Korea, Syrië, Soedan, Libië, Somalië of Jemen bent geweest. Ook als u een geldig ESTA heeft en u na toekenning in Cuba bent geweest, wordt uw ESTA automatisch ongeldig. U voldoet dan namelijk niet meer aan de voorwaarden van het ESTA. Het is niet mogelijk een uitzondering te krijgen op deze regels. Een verandering in uw situatie waardoor de in het aanvraagformulier ingevulde gegevens niet meer actueel zijn, zorgt echter niet in alle gevallen tot ongeldigheid van het ESTA. Als de wijziging betrekking heeft op een van de volgende gegevens blijft uw ESTA geldig en hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen:

 • Uw reisdatum;
 • Uw (verwachte) verblijfplaats in Amerika;
 • Uw aanspreekpunt in Amerika;
 • Uw werkgever;
 • Uw contactpersoon in geval van nood;
 • De namen van uw ouders;
 • Uw adres (zo lang u nog in hetzelfde land woont);
 • Uw reisdoel (op voorwaarde dat uw nieuwe reisdoel onder de toegestane reisdoelen met een ESTA valt).

Ook als u in een van de bovenstaande gegevens een fout heeft gemaakt bij het invullen van het aanvraagformulier, is dit dus geen probleem voor de geldigheid van uw reisvergunning.

Het Witte Huis in Amerika

ESTA meestal maximaal 90 dagen geldig per bezoek

Tijdens de twee jaar dat het ESTA geldig is, mag u zo vaak naar de Verenigde Staten reizen als u wilt. Elk bezoek aan Amerika met deze reisvergunning mag maximaal 90 dagen duren. Voor een reis naar Guam en/of de Noordelijke Marianen, eilanden die deel uitmaken van het Amerikaanse grondgebied, bedraagt de maximale verblijfsduur met een ESTA 45 dagen in plaats van 90 dagen. Verder moet u er rekening mee houden dat de maximale verblijfsduur doorloopt vanaf uw eerste aankomstdatum als u vanuit de VS naar Canada, Mexico of een Caribisch eiland reist om vervolgens weer terug te keren naar de Verenigde Staten.

Korter verblijf met ESTA bij reis naar bepaalde buurlanden

Als u vanuit de Verenigde Staten naar Canada, Mexico of een Caribisch eiland (met uitzondering van Cuba) reist en vervolgens weer terugkeert naar Amerika, mag u vanaf uw tweede aankomst in de Verenigde Staten niet opnieuw 90 dagen in het land verblijven. De maximale toegestane verblijfsduur loopt in dit geval namelijk door vanaf uw eerste aankomst in de VS. Het aantal dagen dat u buiten Amerika heeft doorgebracht wordt dan in mindering gebracht op de standaard maximale verblijfsduur van 90 dagen.

Reist u bijvoorbeeld vanuit Nederland naar de Verenigde Staten om daar 40 dagen te verblijven, vervolgens voor 30 dagen naar Mexico te reizen en daarna weer terug naar Amerika te gaan? Dan mag uw tweede verblijf in Amerika nog maximaal 20 dagen duren (90 - 40 - 30 = 20 dagen). Uw daadwerkelijke verblijf in de USA mag in dit geval dus maximaal 60 dagen (40 + 20 = 60) duren, in plaats van de 90 dagen die u in het land had mogen blijven in het geval van een aaneengesloten verblijf.

Als u vanuit de Verenigde Staten naar Cuba reist, wordt uw ESTA ongeldig. Sinds 12 januari 2021 heeft u voor een reis naar Amerika na een bezoek aan Cuba een visum voor Amerika nodig.

VS kort verlaten voor een langer verblijf niet mogelijk

Reizigers mogen Amerika niet kort verlaten om vervolgens opnieuw 90 dagen in het land te verblijven. Er zijn echter geen vastomlijnde regels met betrekking tot de minimale duur van de periode tussen twee opeenvolgende reizen naar Amerika. Dit wordt bij aankomst voor iedere inkomende reiziger afzonderlijk bepaald door een medewerker van de Amerikaanse U.S. Customs & Border Protection.

Wanneer een reiziger binnen korte tijd na de laatste reis vertrek uit Amerika opnieuw naar het land reist, wordt er een inschatting gemaakt van de intenties van de reiziger in kwestie. Als een Amerikaanse douanebeambte vermoedt dat u de VS alleen maar tijdelijk heeft verlaten om zo de maximale verblijfsduur met het ESTA te omzeilen, dan mag deze medewerker u de toegang tot het land weigeren.

Verblijfsduur kan niet verlengd worden

Is uw huidige ESTA nog niet verlopen, maar ook niet meer lang genoeg geldig voor uw volgende reis naar Amerika? Dan moet u voor uw volgende reis een nieuw ESTA aanvragen. Een ESTA kan namelijk niet verlengd worden. Wilt u langer in de Verenigde Staten verblijven dan het maximum aantal dagen verblijf dat toegestaan is met deze reisvergunning? Dan kunt u geen ESTA gebruiken en moet u een visum voor Amerika aanvragen.