Geldigheid ESTA

Hoe lang is een ESTA geldig?

De geldigheid is uit te drukken in een geldigheidstermijn van 2 jaar en een geldigheidsduur van 90 dagen per bezoek. Elk toegekend ESTA heeft een geldigheidstermijn van twee jaar vanaf het moment van afgifte. Gedurende deze periode mogen reizigers zo vaak naar de Verenigde Staten van Amerika reizen als gewenst, zo lang elk individueel bezoek niet langer dan 90 aaneengesloten dagen duurt.

Verplicht voor alle reizigers

Vliegt u binnenkort naar de Verenigde Staten van Amerika voor zaken of toerisme? Dan bent u verplicht een reistoestemming aan te vragen. Dit geldt voor personen van alle leeftijden, inclusief kinderen. Er zijn drie soorten documenten die aan de vereisten van de U.S. Customs and Border Protection voldoen om toegelaten te worden tot Amerikaans grondgebied: een ESTA, een Amerikaans Visum en een Amerikaans paspoort.

Geldig voor het reisdoel van toekenning

Een toegekend ESTA Amerika is enkel geldig indien het wordt gebruikt gedurende de geldigheidstermijn én onder de omstandigheden die zijn opgegeven bij het aanvragen van het ESTA. Indien ingevulde antwoorden met betrekking tot veiligheidsvragen, paspoortgegevens, persoonsgegevens of nationaliteit in het ESTA-aanvraagformulier zijn veranderd na het indienen van de aanvraag vervalt de geldigheid van het ESTA. Om alsnog met een geldige reisvergunning naar de Verenigde Staten van Amerika te kunnen reizen is het dan noodzakelijk opnieuw een aanvraag te starten. Indien uw reisgegegevens veranderen, zoals de reisdatum of verblijfplaats, dan is het niet nodig een nieuw ESTA aan te vragen.

Een voorbeeld

Indien u een geldig ESTA heeft ontvangen heeft u daarbij noodzakelijkerwijs aangegeven dat u sinds 2011 niet meer in Irak bent geweest. Als u daar wel was geweest was deze immers niet toegekend. Indien u na toekenning van het ESTA alsnog naar Irak bent gereisd bezit u weliswaar nog een ESTA, maar is de geldigheid daarvan vervallen. Indien u zelf niet in de gaten houdt of er zaken zijn veranderd in uw situatie die invloed hebben op de geldigheid, kan het gebeuren dat dit pas aan het licht komt op het moment dat u zich meldt bij de Amerikaanse paspoortcontrole door de immigratiedienst, na de vlucht naar Amerika. De immigratiedienst kan dan beoordelen dat u onrechtmatig gebruik hebt gemaakt van het ESTA omdat de geldigheid door uw reis naar Irak is vervallen. U zult dan het land worden uitgezet en op eigen kosten direct moeten terugvliegen naar uw land van herkomst. Het is dan ook essentieel dat u de geldigheid van uw ESTA te allen tijde kunt garanderen.

Het Witte Huis in Amerika

Geldigheid bij verlopen paspoort

Het ESTA heeft een geldigheid van twee jaar, waarin een onbeperkt aantal reizen van maximaal 90 aaneengesloten dagen in Amerika gemaakt mogen worden. Het ESTA verliest echter voor die tijd haar geldigheid indien het paspoort verloopt dat is gebruikt bij de ESTA-aanvraag. Ook heeft deze geen geldigheid indien de reiziger een ander paspoort gebruikt dan waarmee het is aangevraagd. Hoewel het is toegestaan twee paspoorten te bezitten is het altijd noodzakelijk in elk geval het paspoort mee te nemen dat is gebruikt voor de aanvraagprocedure. De oorzaak hiervan ligt in de automatische digitale koppeling tussen het paspoort en het ESTA. Door deze koppeling kan zowel de luchtvaartmaatschappij (bij het boarden) als de Amerikaanse douane (bij aankomst in Amerika) controleren of de reiziger een geldig ESTA bezit. Controleer ook of uw paspoort voldoet aan de vereisten.

ESTA geldigheid verlengen

Het is niet mogelijk de geldigheid te verlengen. Indien u langer dan 90 dagen aaneengesloten in de Verenigde Staten van Amerika wilt verblijven dient u een visum Amerika aan te vragen voor het specifieke doel van uw verblijf. U kunt dan niet gebruik maken van het ESTA binnen het Visa Waiver Programma. Indien de geldigheidstermijn van twee jaar binnenkort verloopt en u deze wilt verlengen kunt u een nieuw ESTA aanvragen. De geldigheid van uw oude ESTA vervalt daarmee en uw nieuwe heeft opnieuw een geldigheid van twee jaar vanaf het moment van afgifte.