Geldigheid ESTA

Hoe lang is een ESTA geldig?

Een ESTA is normaal gesproken twee jaar geldig. Binnen deze geldigheidstermijn mogen de Verenigde Staten van Amerika een onbeperkt aantal keer bezocht worden. Elk bezoek mag maximaal 90 dagen duren. Er bestaan echter een aantal uitzonderingen. Op deze pagina leest u in welke gevallen de geldigheid van een ESTA al binnen twee jaar na toekenning, of binnen 90 dagen na aankomst in de VS verloopt.

De totale geldigheidstermijn van twee jaar

De maximale geldigheidsduur van het ESTA is twee jaar. Deze geldigheidsduur gaat direct in op het moment dat een aanvraag is goedgekeurd. Dus niet op de verwachte dag van aankomst in Amerika, die in het ESTA-formulier wordt ingevuld. Er zijn twee redenen waardoor het al binnen de geldigheidstermijn van twee jaar nodig is om een nieuw ESTA aan te vragen:

  • U gaat reizen met een nieuw of ander paspoort dan waarmee het ESTA is aangevraagd
  • Door een situatiewijziging zijn de ingevulde gegevens in het aanvraagformulier niet meer actueel

De geldigheid van het ESTA vervalt indien met een ander paspoort wordt gereisd

Een ESTA is onlosmakelijk digitaal gekoppeld aan het paspoort waarmee de aanvraag is ingediend. Indien u met een ander paspoort wilt reizen dan waarmee de aanvraag is ingediend, moet met dat paspoort een nieuw ESTA worden aangevraagd. Dit geldt voor al deze situaties:

  • U heeft een nieuw paspoort in gebruik genomen (bijvoorbeeld omdat het oude is verlopen)
  • U heeft twee nationaliteiten en gaat reizen met het paspoort van de andere nationaliteit
  • U heeft een 2e paspoort (met dezelfde nationaliteit) en wilt met het andere paspoort reizen

Overige situatiewijzigingen waardoor een ESTA binnen twee jaar kan verlopen

In het ESTA-aanvraagformulier wordt gevraagd naar uw contactgegevens, reisgegevens, persoonsgegevens en achtergrondgegevens. Vanzelfsprekend kan het gebeuren dat er tussen het moment van goedkeuring en het moment van de reis naar Amerika nog enkele zaken veranderen. Des te meer kan dit van toepassing zijn indien hetzelfde ESTA voor een tweede of derde reis wordt gebruikt.

Indien het antwoord op één of meerdere veiligheidsvragen in het aanvraagformulier niet meer juist is ingevuld, bijvoorbeeld door een vakantie naar Iran, dan vervalt de geldigheid van het ESTA direct. Echter, indien enkel de reisdatum, het reisdoel of de verblijfplaats in Amerika is gewijzigd, is het meestal niet nodig om een nieuwe aanvraag in te dienen. Als bepaalde gegevens die u in het aanvraagformulier heeft ingevuld niet meer correct zijn, controleer dan via de onderstaande knop of het nodig is om een nieuw ESTA aan te vragen:

Is het ESTA van mijn vorige reis nog geldig?

De geldigheidstermijn van 90 dagen per bezoek

Gedurende de twee jaar dat het ESTA geldig is, mag u zo vaak naar de Verenigde Staten van Amerika reizen als u wilt. Elk bezoek mag maximaal 90 dagen duren. Dat betekent niet dat u binnen 90 dagen weer terug moet zijn in Nederland, wel moet u de Verenigde Staten binnen die 90 dagen weer verlaten hebben. Houdt daarnaast rekening met de onderstaande extra voorwaarden.

Bezoek aan Canada, Mexico of Caribische eilanden

Reist u vanuit de Verenigde Staten van Amerika door naar Canada, Mexico of een Caribisch eiland? Dan telt het verblijf in deze landen mee in de geldigheidsduur van 90 dagen van het ESTA. Als u bijvoorbeeld vanuit Nederland naar de USA reist, daar 40 dagen verblijft, dan voor 30 dagen naar Mexico gaat en dan weer terugkeert naar de USA, dan mag uw tweede verblijf in de VS maximaal 20 dagen duren (90-40-30=20). Als u de Nederlandse nationaliteit heeft is het overigens niet toegestaan langer dan 45 dagen op een Caribisch eiland te verblijven zonder visum.

Amerika kort verlaten om de termijn te verlengen

Het is niet de bedoeling dat u Amerika verlaat en kort daarna weer terugkeert met als enige reden om de 90 dagen te verlengen tot 180 dagen. Er zijn echter geen specifieke regels verbonden aan de tijd die tussen twee bezoeken aan Amerika moet liggen. Bij het inreizen van de Verenigde Staten zal een medewerker van US Customs & Border Protection een beoordeling maken. Indien wordt vermoed dat u Amerika tussentijds heeft verlaten met als enig doel de maximale geldigheidsduur van 90 dagen te omzeilen kan het gebeuren dat u niet wordt toegelaten. Wilt u langer dan 90 dagen aaneengesloten in de Verenigde Staten verblijven? Vraag dan een visum aan in plaats van een ESTA.

Het Witte Huis in Amerika

De geldigheid van een ESTA verlengen

Bent u tot de conclusie gekomen dat uw ESTA niet meer (lang genoeg) geldig is voor uw volgende reis naar Amerika? Dan moet u een nieuwe aanvragen. Het is niet mogelijk om een reeds toegekend ESTA te verlengen. Wilt u langer dan 90 dagen in Amerika blijven? Dan heeft u geen ESTA maar een visum nodig.