Privacybeleid & Disclaimer

Privacybeleid ESTAvs.nl

ESTAVS.nl gaat serieus om met de privacy van haar bezoekers. Bezoekers stemmen door gebruik te maken van ESTAVS.nl in met haar privacybeleid. ESTAVS.nl zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen of ander commercieel gebruik, tenzij de bezoeker hier expliciet toestemming voor geeft. Bezoekers die de aankomstdatum van hun reis en/of hun e-mail adres invullen op de homepage worden doorgeleid naar het formulier waarbij deze twee zaken vast zijn vooringevuld. Dit voorinvullen is het enige doel van dit formulier en gegevens worden niet opgeslagen of voor andere doeleinden gebruikt. Bezoekers die hun e-mailadres invullen in een herinneringsformulier (onder aan elke pagina op ESTAVS.nl) krijgen maximaal tweemaal een herinnering om een ESTA aan te vragen, daarna zal hun e-mailadres worden verwijderd uit onze database. Voor de werking van deze website worden enkele cookies geplaatst op het device van de bezoeker, deze zijn met name bedoeld voor Google Analytics, waarmee wij onder andere kunnen monitoren hoeveel bezoekers ESTAVS.nl dagelijks bereiken.

Disclaimer ESTAvs.nl

Er wordt door ESTAVS.nl veel moeite gedan om actuele en correcte informatie te geven over het aanvragen van reisdocumenten voor de Verenigde Staten van Amerika. Desondanks kan het gebeuren dat er per abuis een foutje in de tekst is geslopen. ESTAVS.nl kan dan ook geen enkele garantie bieden dat alle informatie te allen tijde volledig, actueel en correct is. Ook biedt ESTAVS.nl onder geen enkel beding enige garantie dat een reiziger aanspraak kan maken op een ESTA, visa of andersoortig document. De aangewezen instantie om dit te beoordelen is US Customs and Border Protection, een onderdeel van het Amerikaanse Homeland Security (esta.cbp.dhs.gov). ESTAVS.nl is een website van visumbureau VisumBuitenland.nl en maakt op geen enkele wijze deel uit van Homeland Security, noch van een andere Amerikaanse overheidsdienst. Het doel van deze website is bezoekers te informeren en ondersteunen bij hun aanvraag van een ESTA of visum met als doel te goeder trouw naar de Verenigde Staten te reizen voor zaken of toerisme. Zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming is het onder geen beding toegestaan teksten, afbeeldingen of stijlelementen van deze website te kopiƫren, openbaren of gebruiken voor andere dan persoonlijke doeleinden.