ESTA Verklaring

Wat u dient te verklaren voor een ESTA-aanvraag

Een ESTA-verklaring maakt deel uit van het aanvraagproces van een ESTA. Het ESTA is een reistoestemming waarmee de reiziger zonder visum naar de Verenigde Staten van Amerika kan reizen. Om in aanmerking te komen voor een ESTA dient de reiziger een aanvraag in te dienen. Met het indienen van deze aanvraag dient de reiziger te verklaren akkoord te gaan met enkele zaken, de zogenaamde ESTA-verklaring. Op deze pagina leest u wat deze verklaring inhoudt.

ESTA-verklaring

De verklaringen waarmee een aanvrager te maken krijgt zijn op te delen in twee zaken. Ten eerste verklaart de aanvrager te voldoen aan alle voorwaarden die gesteld zijn om in aanmerking te komen voor een ESTA. Ten tweede verklaart de reiziger afstand te doen van zijn of haar rechten met betrekking tot beroep of herziening van het besluit van U.S. Customs and Border Protection.

Verklaring omtrent aanmerking

Een ESTA aanvragen is enkel mogelijk indien de reiziger verklaart te voldoen aan alle voorwaarden om een aanvraag in te mogen dienen en toegelaten te worden tot de Verenigde Staten. Het gaat hierbij om de volgende voorwaarden: De reiziger

 • vult alle veiligheidsvragen uit het aanvraagformulier volledig juist en naar eer en geweten in
 • is sinds maart 2011 niet (meer) in Libië, Soedan, Jemen, Noord-Korea, Somalië, Syrië, Iran en Irak geweest
 • is op of na 12 januari 2021 niet in Cuba geweest
 • heeft de nationaliteit van een land uit het Visa Waiver Program, zoals Nederland of België
 • gaat enkel naar de VS voor toerisme, zaken of op doorreis
 • zal niet langer dan 90 dagen aaneengesloten in Amerika verblijven
 • zal geen enkele vorm van verlenging van de verblijfsduur aanvragen na aankomst in de VS
 • beschikt reeds over een ticket waarmee de VS wordt verlaten
 • doet de aanvraag met een paspoort dat gedurende het gehele verblijf in de VS geldig is
 • zal niet gaan wonen of studeren in de Verenigde Staten
 • zal geen dienstbetrekking aangaan in de Verenigde Staten
 • zal Amerika inreizen met een luchtvaartmaatschappij die onderdeel uitmaakt van het Visa Waiver Program
 • heeft nooit opzettelijk onvolledigheden of onwaarheden ingevuld bij een ESTA- of visumaanvraag
 • heeft nooit opzettelijk onjuiste informatie verleend aan een ambtenaar van de Amerikaanse overheid
 • is nooit veroordeeld voor ernstige criminele activiteiten (ook niet buiten de VS)
 • is niet in afwachting van een veroordeling (binnen of buiten de VS)
 • wordt niet onderzocht door politie of justitie met betrekking tot mogelijke wetsovertreding(en)
 • vormt geen bedreiging voor de veiligheid, gezondheid en/of wetshandhaving in Amerika
 • wordt niet uitgesloten op basis van de Immigration and Nationality Act
 • leidt niet aan ernstige ziekten die overdraagbaar zijn
 • is niet verslaafd aan narcotica
 • leidt niet aan mentale aandoeningen die een gevaar kunnen vormen voor de omgeving
 • heeft niet eerder een ESTA-verklaring geschonden
Verklaring

Verklaring omtrent afstand van rechten

Om in aanmerking te komen voor een geldig ESTA dient tevens akkoord gegeven te worden op de ESTA-verklaring omtrent afstand van rechten. Dit deel van de verklaring heeft als doel reizigers het recht te ontnemen herziening aan te vragen op beslissingen van U.S. Customs and Border Protection. Hierbij wordt gedoeld op afgewezen ESTA-aanvragen waarbij reizigers na het akkoord gaan met de verklaring niet in beroep verklaren te gaan.

Tevens wordt in dit deel van de verklaring verklaard dat de beambte van U.S. Customs and Border Protection die de reiziger ontvangt bij de paspoortcontrole na aankomst in de Verenigde Staten het uiteindelijke oordeel velt over de toelaatbaarheid van de reiziger. Deze behoudt ten alle tijden zonder verplichting van opgaaf van reden het recht reizigers de toegang tot Amerika te ontzeggen indien hij/zij hier aanleiding toe ziet. Ook verklaart de reiziger in dit deel van de verklaring akkoord te gaan met het vastleggen van biometrische gegevens (waaronder vingerafdrukken en foto's) bij het toetreden van Amerikaans grondgebied. Ten slotte verklaart de reiziger in de ESTA-verklaring alle eerder gemaakte verklaringen nogmaals te willen vastleggen na aankomst in de Verenigde Staten indien een medewerker van U.S. Customs and Border Protection of Homeland Security hierom vraagt.

ESTA aanvragen

Vormen beide van bovengenoemde delen van de ESTA-verklaring voor u geen belemmering om gebruik te maken van een ESTA-reistoestemming voor de Verenigde Staten van Amerika? Dan kunt u een aanvraag indienen middels het aanvraagformulier, waarmee u tevens aangeeft akkoord te gaan met de verklaring. Vliegt u al binnen 72 uur, dan kunt u een ESTA-spoedaanvraag indienen.