ESTA-verklaring

Wat is de ESTA-verklaring voor uw reis naar Amerika?

Om een ESTA te kunnen aanvragen, moet men aangeven akkoord te gaan met de zogeheten ESTA-verklaring. Dit is een verplicht onderdeel van de aanvraag. Om het ESTA te kunnen gebruiken en dus zonder visum naar Amerika te reizen, moet men daarnaast voldoen aan een aantal voorwaarden.

Uw ESTA-aanvraag met akkoordverklaring indienen

De ESTA-verklaring is inbegrepen in het digitale formulier waarmee het ESTA kan worden aangevraagd. Dit formulier kan eenvoudig vanaf een smartphone, tablet of computer worden ingevuld en verstuurd. De ESTA-verklaring kan als het ware opgedeeld worden in twee delen. Door akkoord te gaan met wat er in het eerste deel staat, verklaart de reiziger te voldoen aan alle ESTA-voorwaarden. Het tweede deel van de verklaring heeft te maken met het recht tot beroep of herziening van het besluit van de U.S. Customs and Border Protection. Gaat men akkoord met de ESTA-verklaring, doet men afstand van dit recht.

ESTA-aanvraag met bijbehorende akkoordverklaring indienen

Verklaring dat aan de ESTA-voorwaarden wordt voldaan

Wie met een ESTA naar Amerika wil reizen moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Door akkoord te gaan met de verklaring aan het einde van het online aanvraagformulier, verklaren reizigers onder andere dat zij aan al deze voorwaarden voldoen. Een reiziger die een ESTA wil aanvragen:

 • moet de nationaliteit hebben van een land dat deelneemt aan het Visa Waiver Program, waaronder Nederland of België;
 • reist naar Amerika per vliegtuig, (cruise)schip of over land (het ESTA is niet voldoende voor reizen naar Amerika per privéboot of -vliegtuig);
 • heeft een paspoort dat gedurende de volledige duur van het verblijf in de Verenigde Staten geldig is;
 • moet een van de toegestane reisdoelen hebben, wat betekent dat de reis naar de VS gemaakt wordt voor toerisme, zaken, een overstap of doorreis, of om medische redenen;
 • mag per verblijf maximaal 90 aaneengesloten dagen in Amerika verblijven;
 • moet alle veiligheidsvragen in het ESTA-formulier volledig juist en naar eer en geweten beantwoorden;
 • is sinds 1 maart 2011 niet (meer) in Irak, Iran, Jemen, Libië, Soedan, Somalië, Syrië en/of Noord-Korea geweest (ook reizigers met de nationaliteit van een van deze landen komen niet in aanmerking);
 • is sinds 12 januari 2021 niet in Cuba geweest;
 • moet niet worden uitgesloten op basis van de Amerikaanse Immigration and Nationality Act;
 • zal na aankomst in de Verenigde Staten van Amerika op geen enkele manier een verlenging van de toegestane verblijfsduur aanvragen;
 • mag met deze reisvergunning niet in de Verenigde Staten van Amerika gaan wonen of studeren;
 • mag in de VS geen dienstverband aangaan;
 • moet bij aankomst in Amerika al in het bezit zijn van een ticket voor de terug- of doorreis vanuit de VS.

Wie voor een reis naar Amerika een ESTA wil aanvragen, mag bovendien:

 • nooit expres onjuiste informatie hebben gegeven aan een ambtenaar in dienst van de Amerikaanse overheid;
 • nooit een ESTA-verklaring hebben geschonden;
 • nooit veroordeeld zijn voor een ernstig crimineel vergrijp (in welk land dan ook);
 • niet in afwachting zijn van een veroordeling voor een strafbaar feit (in Amerika of daarbuiten);
 • geen onderwerp van onderzoek zijn door politie of justitie met betrekking tot de betrokkenheid bij eventuele overtredingen van de wet;
 • niet aangemerkt worden als bedreiging voor de veiligheid, volksgezondheid en/of wetshandhaving in Amerika;
 • niet aan een of meerdere mentale aandoeningen lijden die een mogelijk gevaar kunnen vormen voor de omgeving van de reiziger;
 • geen ernstige overdraagbare ziekte(n) hebben;
 • niet verslaafd zijn aan drugs of andere verdovende middelen.
Verklaring

Verklaring afstand van rechten

Het tweede deel van de ESTA-verklaring heeft betrekking op het recht op beroep en herziening van de beslissingen van de Amerikaanse immigratiedienst. Door akkoord te gaan met de verklaring aan het eind van het ESTA-formulier, gaat de aanvrager er onder andere mee akkoord afstand te doen van dit recht. Dat betekent dat u geen officieel bezwaar kunt indienen of in beroep kunt gaan in het geval van een afgekeurde ESTA-aanvraag.

Dit deel van de ESTA-verklaring heeft ook betrekking op de geldigheid van uw reistoestemming. Door akkoord te gaan met de verklaring, accepteert u dat de geldigheid van uw ESTA ook na toekenning nog kan worden ingetrokken als de Amerikaanse immigratiedienst hiertoe reden ziet. De beambten van de Amerikaanse U.S. Customs and Border Protection die na aankomst de grens- en paspoortcontrole uitvoeren, beslissen of reizigers worden toegelaten in Amerika. Zij hebben het recht om reizigers te allen tijde en zonder opgaaf van reden de toegang tot Amerika te ontzeggen. Dit gebeurt uiteraard alleen als de beambte in kwestie daartoe aanleiding ziet. Een goedgekeurd ESTA geeft de reiziger dus nooit de garantie dat hij/zij de Verenigde Staten zonder meer mag inreizen.

Een ander aspect van de ESTA-verklaring heeft betrekking op het vastleggen van de biometrische gegevens van reizigers bij aankomst op Amerikaans grondgebied. Hiermee worden onder andere vingerafdrukken en foto’s bedoeld. Uit foto’s kunnen namelijk (biometrische) gezichtskenmerken worden afgeleid. Door akkoord te gaan met de verklaring, geeft de reiziger aan bereid te zijn om na aankomst biometrische gegevens te laten afnemen. Daarnaast verklaart deze reiziger ook akkoord te gaan met alle andere bepalingen die zijn opgenomen in de ESTA-verklaring.

Vraag het ESTA aan

U kunt uw ESTA-aanvraag direct starten. Dit doet u door het online aanvraagformulier in te vullen. Om de aanvraag te voltooien, moet u onder in het aanvraagformulier aangeven akkoord te gaan met de gehele verklaring voor het ESTA Amerika. Als u het ESTA al snel nodig heeft, kunt u ook een ESTA-aanvraag met spoed indienen.


Nu naar het online ESTA-aanvraagformulier