Bijzondere paspoorten

Een ESTA aanvragen met een niet-regulier paspoort

Voor het aanvragen van een ESTA voor Amerika heeft u een regulier, biometrisch paspoort nodig dat is afgegeven door een land dat onderdeel is van het Visa Waiver Program (bijvoorbeeld Nederland of België). Sinds 1 april 2016 moet het paspoort voor de ESTA-aanvraag naast een machineleesbare zone ook een digitale chip bevatten. De meeste reguliere Europese paspoorten hebben deze digitale chip en kunnen gebruikt worden voor een ESTA-aanvraag. Dat geldt echter niet voor veel bijzondere paspoorten, zoals de Duitse Kinderreisepass of een reisdocument voor vluchtelingen.

Chip herkenbaar aan e-symbool

Een biometrisch paspoort met elektronische chip is te herkennen aan het e-symbool: een rechthoek met een uitgesneden cirkel. Dit symbool staat op de omslag en soms ook op de plastic informatiepagina in het paspoort. Het symbool geeft aan dat het paspoort is voorzien van een onzichtbare digitale chip (die biometrische gegevens van de reiziger bevat). De chip bevat persoonsgegevens die ook in het paspoort staan, zoals de naam, de geboortedatum, het BSN of Rijksregisternummer, het documentnummer, de datum van afgifte, de verloopdatum en meestal ook twee vingerafdrukken en een pasfoto in kleur. De chip is sinds enkele jaren onderdeel van het paspoort om identiteitsfraude beter tegen te kunnen gaan.

paspoort met een chip

Voorlopig paspoort of noodpaspoort

Reizigers die kort voor vertrek een nieuw paspoort nodig hebben, bijvoorbeeld omdat het oude paspoort niet meer geldig is of omdat ze het oude paspoort kwijtgeraakt zijn, kunnen een noodpaspoort of een voorlopig paspoort bij de Marechaussee aanvragen. Voor een reis naar Amerika is dit echter geen oplossing, omdat het noodpaspoort op een enkele uitzondering na - die hieronder beschreven staat - niet geaccepteerd wordt voor het aanvragen van een ESTA.

Nederlandse noodpaspoorten hebben nooit een elektronische chip en kunnen daarom niet gebruikt worden om een ESTA aan te vragen. Ook met het Belgische voorlopige paspoort (passeport provisoire), het Franse passeport en urgence, het Spaanse pasaporte provisional, het Italiaanse passaporto temporaneo, de Duitse vorläufiger Reisepass, het Oostenrijkse Notpass en het Zwitserse provisorischer Reisepass kan geen ESTA, maar alleen een Amerikaans visum aangevraagd worden. Om toch snel naar Amerika te kunnen reizen, wordt aangeraden gebruik te maken van de spoed- of express-procedure voor het aanvragen van een paspoort, die gemeenten vaak aanbieden.

In aantoonbare noodsituaties - bijvoorbeeld bij een sterfgeval van een familielid of een medisch noodgeval - kunnen de Amerikaanse autoriteiten een uitzondering maken en het noodpaspoort zonder chip toch accepteren. Neem hiervoor contact op met het Amerikaanse consulaat.

Reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen

Met een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, ook wel Travel Document genoemd, kan geen ESTA voor Amerika worden aangevraagd. Als u toch een ESTA met een reisdocument voor vluchtelingen aanvraagt, wordt de ESTA-aanvraag afgewezen, zonder recht op restitutie van de kosten. Heeft u een geldige verblijfsvergunning, maar niet de nationaliteit van één van de landen die deelnemen aan het Visa Waiver Program? Dan kunt u in plaats van een ESTA vaak wel een visum voor Amerika aanvragen. Dit doet u door online het DS-160 formulier in te vullen en vervolgens een afspraak te maken voor een gesprek bij het Amerikaanse consulaat.

Kinderpaspoorten

Verschillende landen, zoals Duitsland en Oostenrijk, hebben een speciaal paspoort voor minderjarigen. Dit paspoort is goedkoper dan een regulier paspoort, maar heeft over het algemeen een kortere geldigheidsduur. Oostenrijkse kinderpaspoorten hebben net als reguliere paspoorten een elektronische chip en kunnen daarom gewoon gebruikt worden om een ESTA mee aan te vragen.

De Duitse Kinderreisepass daarentegen heeft geen elektronische chip en voldoet daarom niet aan de voorwaarden voor het ESTA. Kinderen die alleen een Kinderreisepass hebben kunnen wel met een visum naar Amerika reizen, maar de aanvraagprocedure voor een visum is een stuk ingewikkelder en duurt langer dan voor een ESTA. Daarom wordt voor kinderen met de Duitse nationaliteit die naar Amerika reizen aangeraden om eerst een regulier paspoort en daarna een ESTA aan te vragen, en geen visum.

Diplomatiek, dienst- of servicepaspoort

Hoewel diplomatieke en dienstpaspoorten een machineleesbare zone en een digitale chip hebben, kan met deze paspoorten geen ESTA aangevraagd worden. Diplomaten, overheidsfunctionarissen en medewerkers van internationale organisaties (zoals de NAVO, het IMF, de Wereldbank, de Europese Commissie en de Europese Raad, maar ook bijvoorbeeld sommige ontwikkelingshulporganisaties) die in functie naar Amerika reizen en werkzaamheden namens hun regering of internationale organisatie uitvoeren, hebben hiervoor een visum nodig. Ook als deze personen niet in functie - bijvoorbeeld voor een vakantie of overstap in de VS - naar Amerika reizen, kan het ESTA dus niet met dit paspoort worden aangevraagd. Diplomaten en overheidsfunctionarissen kunnen wel een ESTA aanvragen voor een vakantie of overstap in de VS als zij met hun regulier privépaspoort reizen.