ESTA gebruiken na een verblijf in Cuba

Met een ESTA naar Amerika na een reis naar Cuba?

Sinds 12 januari 2021 staat Cuba op de Amerikaanse lijst van staten die terrorisme sponsoren. De Caribische eilandnatie is de nieuwste toevoeging aan de lijst die eerder slechts uit Noord-Korea, Iran en Syrië bestond. Deze toevoeging kan gevolgen hebben voor reizigers die in al Cuba zijn geweest en gebruik willen maken van een ESTA.

State Sponsors of Terrorism

De Amerikaanse overheid beschouwd een aantal landen als State Sponsors of Terrorism. Dat wil zeggen dat de USA de overheden van deze landen beschuldigt van het steunen van terroristische activiteiten. Dit kan grote gevolgen hebben voor de betreffende landen, aangezien zij te maken krijgen met strenge sancties op economisch, financieel en maatschappelijk vlak.

De lijst werd in 1979 voor het eerst geïntroduceerd en bevatte toen Syrië, Libië, Irak en Zuid-Jemen. In de loop der jaren zijn er nieuwe landen aan de lijst toegevoegd, maar zijn er ook een aantal landen van de lijst afgehaald. Tegenwoordig worden de volgende vier landen door de Verenigde Staten van Amerika beschouwd als State Sponsors of Terrorism:

  • Syrië
  • Noord-Korea
  • Iran
  • Cuba

De aanwijzing als State Sponsor of Terrorism leidt tot verreikende sancties voor het land in kwestie.

Het ESTA Amerika en de State Sponsors of Terrorism

De sancties waar landen die door Amerika zijn aangewezen als sponsoren van het internationale terrorisme mee te maken krijgen, hebben ook gevolgen voor reizigers naar Amerika. Dit heeft te maken met een van de voorwaarden van het ESTA. Het ESTA is een reisvergunning die het reizigers uit bepaalde landen toestaat om visumvrij naar Amerika te reizen. Deze reizigers kunnen in plaats van een visum, een ESTA aanvragen. Wie ooit in een land is geweest dat op de lijst van State Sponsors of Terrorism staat, mag voor een reis naar Amerika echter geen ESTA meer gebruiken. Dit geldt echter niet onder alle omstandigheden.

Kan ik een ESTA gebruiken als ik in Cuba ben geweest?

De aanwijzing van Cuba als sponsor van terrorisme heeft onder reizigers voor veel ophef gezorgd. Veel reizigers die in het verleden ooit in Cuba zijn geweest, maakten zich zorgen over eventuele toekomstige reizen naar Amerika. Voor velen van hen was het onduidelijk of ze nog steeds in aanmerking kwamen voor het ESTA. Inmiddels heeft de Amerikaanse overheid hier meer duidelijkheid over verschaft.

Bent u vóór 12 januari 2021 in Cuba geweest?

Als uw laatste reis naar Cuba plaatsvond vóór 12 januari 2021, kunt u voor een reis naar Amerika nog gewoon gebruikmaken van het ESTA. U moet nog wel aan alle overige voorwaarden voldoen en u zult aanvullende informatie moeten aanleveren tijdens de aanvraagprocedure. U kunt het ESTA echter niet op deze website aanvragen als u tussen 1 maart 2011 en 12 januari 2021 in Cuba bent geweest.

Bent u op of na 12 januari 2021 in Cuba geweest?

Wie op of na 12 januari 2021 in Cuba is geweest, mag voor een reis naar Amerika officieel geen gebruik meer maken van het ESTA. In dat geval moet u dus een visum aanvragen bij de Amerikaanse ambassade of een consulaat van Amerika. Er is geen enkele mogelijkheid om deze nieuwe regeling te omzeilen, ook niet door het aanvragen van een nieuw paspoort dat geen stempel van Cuba bevat. Als u sinds 12 januari 2021 in Cuba bent geweest, kunt u dus geen ESTA meer aanvragen. Ook als u al over een toegekend ESTA beschikt, mag u deze niet meer gebruiken voor een reis naar Amerika.

Als u tussen 1 maar 2011 en 12 januari 2021 in Cuba bent geweest, kunt u via deze website geen ESTA aanvragen.

Mogelijkheden tot een beleidswijziging

Tijdens zijn verkiezingscampagne heeft de huidige Amerikaanse president Biden aangekondigd het beleid omtrent Cuba te herzien. Bovendien is er in de Verenigde Staten veel steun voor het verwijderen van Cuba van de lijst van State Sponsors of Terrorism. Tot nu toe heeft er echter nog geen verandering plaatsgevonden en momenteel zijn er ook nog maar weinig aanwijzingen dat dit in de nabije toekomst wel gaat gebeuren.

Meteen een ESTA aanvragen