Herhaald gebruik van één ESTA

Opnieuw op reis met hetzelfde ESTA

Met één ESTA kunnen meerdere reizen naar Amerika worden gemaakt. Het is dan ook niet nodig om een nieuw ESTA aan te vragen als het vorige nog geldig is. Ook niet als de verblijfsgegevens of het reisdoel gewijzigd zijn. Er zijn echter situaties waarin de geldigheid eerder kan vervallen dan de normale termijn van twee jaar. Lees op deze pagina waar u op moet letten bij uw volgende reis naar Amerika met uw huidige ESTA.

Een ander reisdoel

Het ESTA is bedoeld voor personen die naar de Verenigde Staten reizen voor:

  • een overstap
  • een zakenreis
  • een bezoek aan familie- of vrienden
  • een vakantie

Bij het aanvragen van het ESTA geeft u aan wat uw reisdoel van de eerstvolgende reis is. Indien het reisdoel van uw komende vlucht naar Amerika anders is dan dat u in het ESTA-formulier opgaf voor een vorige reis, dan is dat in principe geen probleem en hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Het moet dan wel wederom een reisdoel zijn dat hierboven wordt genoemd. Wilt u tijdens uw komende reis in dienst treden bij een Amerikaanse werkgever, een studie gaan volgen of langer dan 90 dagen aaneengesloten in Amerika blijven? Dan is een ESTA niet voldoende en heeft u een specifiek visum nodig.

Gewijzigd verblijfsadres in Amerika

In het aanvraagformulier geeft u een verblijfplaats op in Amerika. Wilt u nog een reis maken en is het ESTA van de vorige reis nog geldig, maar is uw verblijfplaats in Amerika ditmaal anders? Dan hoeft u geen nieuw ESTA aan te vragen. Ook is het niet noodzakelijk deze gewijzigde verblijfplaats door te geven. Ook als u de ingevulde verblijfplaats al tijdens uw eerste reis niet meer van plan bent te bezoeken is het niet nodig dit door te geven of een nieuwe aanvraag in te dienen.

Gewijzigde reisdatum

Ook een gewijzigde of extra aankomst- of vertrekdatum is geen reden om een nieuwe aanvraag in te dienen. Wel moet elke aankomstdatum uiteraard vallen binnen de geldigheidstermijn van het ESTA.

In de tussentijd in Irak, Syrië, Iran, Soedan, Libië, Noord-Korea, Somalië en/of Jemen geweest?

Als u in Irak, Syrië, Iran, Soedan, Libië, Noord-Korea, Somalië en/of Jemen bent geweest nadat uw ESTA werd toegekend mag u niet meer naar de Verenigde Staten van Amerika reizen met uw ESTA. Ook voldoet het niet om een nieuwe aanvraag in te dienen. Enkel indien u een visum ontvangt van het consulaat mag u alsnog naar de VS reizen.

In de tussentijd verhuisd?

Bent u sinds de aanvraag van uw ESTA verhuisd? Als u bent verhuisd is het alleen noodzakelijk een nieuwe aanvraag in te dienen als uw nieuwe woonplaats in een ander land ligt dan u in het aanvraagformulier als woonland heeft ingevuld. Verhuizingen binnen één land zijn geen reden om een nieuw ESTA aan te vragen.

Gewijzigde naam, nationaliteit of geslacht

Heeft u uw naam laten veranderen in het bevolkingsregister sinds de uitgifte van een ESTA? Dan dient u een nieuw ESTA aan te vragen. Ook moet de nieuwe naam op het paspoort staan vermeld waarmee de aanvraag wordt ingediend. Hetzelfde geldt voor een verandering van nationaliteit en geslacht. Indien enkel een roepnaam is veranderd die niet op uw paspoort wordt vermeld, dan hoeft u geen nieuw ESTA aan te vragen, als u nog met hetzelfde paspoort reist als waarmee de oorspronkelijke aanvraag is ingediend.

In de tussentijd een aandoening gekregen die een gevaar kan vormen

Heeft u na de toekenning van uw ESTA een aandoening gekregen die mogelijk een gevaar kan vormen voor uw directe omgeving? Dan is het niet mogelijk om met een ESTA naar Amerika te reizen. U moet in dat geval een visum aanvragen bij het Amerikaanse consulaat. Het gaat hierbij zowel om geestelijke als lichamelijke aandoeningen, zoals een geestelijke stoornis of een ernstige besmettelijke ziekte.

Gebruik van drugs

In het ESTA-formulier wordt gevraagd of de reiziger een wet met betrekking tot illegale, verdovende middelen overtreden heeft. Indien dat het geval is kan niet met een ESTA worden gereisd, ook niet indien een nieuwe aanvraag wordt ingediend. Dit geldt ook voor reizigers die momenteel geen drugs gebruiken maar in het verleden ooit een wet hebben overtreden omtrent bezit, gebruik of distributie van drugs.

Veroorzaken van schade en plegen van misdrijven

Heeft u ten tijde van uw vorige aanvraag in het ESTA-formulier aangegeven dat u niet voor een misdrijf gearresteerd of veroordeeld was, welke tot ernstige materiële schade of letsel geleid heeft, en is dit inmiddels veranderd? Dan mag u niet meer met uw ESTA naar Amerika reizen. Ook een nieuwe ESTA-aanvraag indienen is geen oplossing, deze zal worden afgekeurd. Wel kunt u proberen een visum te verkrijgen.

Regels overtreden

Als u zich tijdens een eerdere reis naar de Verenigde Staten niet heeft gehouden aan de regels die zijn opgesteld door de Amerikaanse U.S. Customs and Border Protection, dan is het niet mogelijk om nogmaals met uw ESTA op reis te gaan. Ook kunt u geen nieuw ESTA aanvragen. Wel kunt u een visum aanvragen en na toekenning daarvan alsnog naar de Verenigde Staten vliegen, al is het afhankelijk van de ernst van de overtreding of dit visum zal worden toegekend.