Werken met een ESTA

Werken met een ESTA: toegestaan of niet?

Onder veel omstandigheden is het toegestaan om in Amerika te werken met een ESTA. De werkzaamheden moeten daarvoor vallen onder de noemer ‘zakenreis’. De belangrijkste voorwaarde om een reis te kunnen kwalificeren als zakenreis is dat er niet wordt gewerkt in dienstbetrekking van een Amerikaanse organisatie. Lees hieronder of het werk valt onder een zakenreis en of derhalve een ESTA voldoet voor de reisplannen.

Zakenreis met een ESTA

Veel zakenreizigers maken gebruik van een visum in gevallen waarin een ESTA ook had voldaan. De regels omtrent het werken in de Verenigde Staten met een ESTA zijn dan ook ruimer dan vaak wordt gedacht. Een ESTA volstaat niet alleen voor een vakantie of zakelijke bijeenkomst, maar ook voor het uitvoeren van betaald werk in Amerika. Essentieel is daarbij dat de reiziger met een ESTA niet in dienst treedt bij een Amerikaanse werkgever. Zo lang de reiziger enkel een vergoeding voor de werkzaamheden ontvangt van de werkgever in het thuisland, wordt de reis een zakenreis genoemd en voldoet een ESTA.

Een zakelijke bijeenkomst in Amerika bijwonen, dat kan met een ESTA

Werkzaamheden die wel zijn toegestaan

Werken met een ESTA in de Verenigde Staten van Amerika is toegestaan in de volgende situaties:

  • Er wordt een zakelijk evenement bijgewoond, zoals een beurs of conferentie
  • Er vindt een kennismaking plaats, bijvoorbeeld met (potentiële) zakelijke partners
  • Er vinden onderhandelingen plaats met een Amerikaanse klant of leverancier
  • Er wordt een product of dienst geleverd bij een Amerikaanse klant
  • Er vinden installatie-, controle- of reparatiewerkzaamheden plaats
  • Er vinden advieswerkzaamheden plaats bij een Amerikaanse klant

Werkzaamheden die niet zijn toegestaan

Allereerst is het nadrukkelijk niet toegestaan om op basis van een ESTA een dienstbetrekking aan te gaan bij een werkgever die in Amerika is gevestigd. Echter, ook in het geval de reiziger enkel in dienst blijft van de werkgever in het thuisland, zijn er bepaalde werkzaamheden uitgesloten. In de volgende gevallen voldoet een ESTA niet en moet alsnog een visum voor Amerika worden aangevraagd. Er worden werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot:

  • Het oprichten van een organisatie/bedrijf in de VS
  • Het voorbereiden of uitvoeren van een bedrijfsovername
  • Het investeren in bedrijven welke in de VS zijn gevestigd
  • Het uitvoeren van mediaproducties en journalistieke activiteiten

Een voorbeeld van legaal werken met een ESTA

Het volgende voorbeeld van het ontstaan van een samenwerking met Amerikaanse partners kan geheel tot stand komen op basis van reizen die met een ESTA worden gemaakt. Een Europese machinefabriek wil de Amerikaanse markt betreden. Daartoe worden verschillende werkgerelateerde reizen naar Amerika gemaakt, welke telkens minder dan 90 aaneengesloten dagen duren. De medewerkers van de Europese machinefabriek zijn weliswaar aan het werken in Amerika, maar blijven enkel in dienst van de Europese machinefabriek. Deze Europese machinefabriek factureert voor de werkzaamheden aan de Amerikaanse klant.

Tijdens de eerste zakenreis met een ESTA wordt een conferentie bezocht, waar klanten en leveranciers elkaar ontmoeten. Hier wordt kennisgemaakt met een Amerikaans bedrijf dat interesse heeft in een machine van Nederlandse bodem. Tijdens de tweede reis naar de USA worden de plannen geconcretiseerd; er wordt een technisch ontwerp besproken en er wordt over de prijs onderhandeld. Tijdens de derde zakelijke reis wordt een Amerikaanse sub-leverancier gecontracteerd; een Amerikaans bedrijf dat onderdelen van de machine verkoopt aan het Europese bedrijf en deels levert op de locatie van de Amerikaanse klant en deels in de Nederlandse machinefabriek.

Tijdens een vierde werkbezoek in Amerika wordt de machine geïnstalleerd in de fabriek van de Amerikaanse klant. De machine wordt tevens uitvoerig getest en hier en daar nog aangepast. In een vijfde reis wordt gemonitord of de machine aan de verwachtingen voldoet en wordt een adviesrapport geschreven om de machine zo efficiënt mogelijk operationeel te houden. De genoemde vijf zakelijke reizen waarin gewerkt werd in Amerika konden allemaal worden uitgevoerd op basis van een ESTA. Een visum aanvragen voor zulke reizen is dan ook niet nodig.