ESTA-veiligheidsvragen

De veiligheidsvragen in het ESTA-formulier

Alleen als alle veiligheidsvragen in het ESTA-formulier met ‘nee’ worden beantwoord kan een ESTA worden toegekend. Lees op deze pagina welke vragen worden gesteld. Moet u één of meerdere vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan kunt u alleen naar Amerika reizen door een visum aan te vragen bij de ambassade.

Vanwaar al deze vragen?

De overheid van de Verenigde Staten heeft besloten alleen reizigers toe te staan gebruik te maken van een ESTA als ze met zeer grote waarschijnlijkheid geen veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Als er ook maar enige aanleiding is om hieraan te twijfelen wordt de mogelijkheid een ESTA te gebruiken direct uitgesloten. Er zijn relatief veel veiligheidsvragen (negen) en deze sluiten ook veel reizigers uit die met de beste intenties naar Amerika wensen te reizen. Bijvoorbeeld een recente vakantie naar Iran zal er al in resulteren dat het nooit meer mogelijk is om gebruik te maken van een ESTA.

Wat als ik ‘ja’ moet antwoorden op één van de veiligheidsvragen?

Een ESTA aanvragen is de eenvoudigste manier om naar Amerika te reizen, maar niet de enige. Reizigers die op basis van de veiligheidsvragen, zoals genoemd op deze pagina, worden uitgesloten van het gebruik van een ESTA kunnen alsnog een Visum Amerika aanvragen. In tegenstelling tot een ESTA-aanvraag wordt een visumaanvraag altijd handmatig beoordeeld door een medewerker van de Amerikaanse overheid (meestal door een consulair medewerker van de ambassade in Amsterdam). Reizigers die bijvoorbeeld voor hun werk naar Iran zijn gereisd, kunnen dan persoonlijk aan de consulair medewerker uitleggen wat ze tijdens het verblijf in Iran hebben gedaan. Als de consulair medewerker inschat dat die reis geen politiek ongewenst doel had en dat de reis naar de Verenigde Staten een vakantie betreft, dan zal een visum zonder problemen worden toegekend.

Bij twijfel: lees de vragen aandachtig door

Reizigers die twijfelen of ze aan de veiligheidsvragen voldoen kunnen bij voorbaat al kiezen om met een visum te reizen, in plaats van met een ESTA. Dit kan echter drie nadelige gevolgen hebben; een visum is duurder, de behandeling van een visumaanvraag duurt langer (meestal een à twee weken, in vergelijking met enkele minuten/uren bij een ESTA), en om een visum te kunnen bemachtigen moet de reiziger zelf naar Amsterdam komen, de Amerikaanse visumprocedure kan niet geheel online worden afgerond. Bij twijfel wordt daarom aangeraden de veiligheidsvragen aandachtig te lezen; blijkt dat u toch alle vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, dan bespaart u tijd, geld en moeite.

Bij twijfel wordt aangeraden de veiligheidsvragen aandachtig te lezen; blijkt dat u toch alle vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, dan bespaart u tijd, geld en moeite.

Vraag 1: drugsverslaafd, ziek of een stoornis?

De eerste ESTA-veiligheidsvraag heeft als doel reizigers te weren die vanwege een lichamelijke en/of geestelijke stoornis een gevaar kunnen vormen. Let op: personen die wel ziek zijn of lijden aan een stoornis die géén gevaar vormt voor de omgeving mogen de vraag met ‘nee’ beantwoorden en kunnen dus gewoon een ESTA aanvragen. Omdat hard- en softdrugs een gevoelig onderwerp is in Amerika, worden ook alle drugsverslaafden geweerd. Gebruikt u af en toe drugs die in uw thuisland legaal mogen worden gebruikt en bent u niet verslaafd? Dan zal deze veiligheidsvraag ook geen probleem zijn en kunt u deze met ‘nee’ beantwoorden. Wel moet u deze vraag met ‘ja’ beantwoorden in de volgende gevallen:

  • De reiziger vormt een gevaar voor de omgeving
  • De reiziger is verslaafd aan een of meerdere soorten drugs
  • De reiziger lijdt aan ernstige besmettelijke ziekten*

* Waaronder: cholera, besmettelijke tuberculose, difterie, pest, pokken, gele koorts, virale hemorragische koortsvirussen zoals ebola, lassa, marburg en/of kongo-krim, of ernstige acute ademhalingsaandoeningen die overdraagbaar zijn op anderen en sterfte kunnen veroorzaken.

Vraag 2: ooit gearresteerd of veroordeeld?

Ook de tweede veiligheidsvraag in het ESTA-formulier behoeft enige uitleg. Veel reizigers denken dat het niet mogelijk is om een ESTA te verkrijgen als ze een strafblad hebben, of ooit een verkeersboete hebben gekregen. Dat is niet altijd het geval. Alleen als het strafblad of de boete een gevolg is van een actie die heeft geleid tot ernstig lichamelijke letsel of ernstige materiële schade is het niet meer mogelijk om een ESTA te krijgen en moet de vraag met ‘ja’ worden beantwoord. Als er bijvoorbeeld een verkeersboete is uitgeschreven voor een snelheidsovertreding of rijden onder invloed, en deze daad geen schade tot gevolg had, dan is het nog steeds mogelijk het ESTA te verkrijgen en mag ‘nee’ worden ingevuld.

Vraag 3: drugs gebruikt, bezeten of gedistribueerd?

Deze vraag sluit aan bij vraag 1 en gaat over drugsgebruik, drugsbezit en het distribueren van drugs. Een ESTA kan alleen worden aangevraagd indien hiervan geen sprake is, of als de reiziger zich heeft gehouden aan de wetgeving in het land waar deze zich bezighield met drugsgebruik, drugsbezit of het distribueren hiervan. Bijvoorbeeld: een Nederlander die regelmatig wiet bezit en gebruikt, maar zich hierbij wel houdt aan de Nederlandse regelgeving, kan deze vraag gewoon met ‘nee’ beantwoorden.

Vraag 4: terrorist, spion of saboteur?

Om ongewenste reizigers te kunnen weren wordt elke reiziger naar Amerika de vraag gesteld of hij/zij een terrorist, spion en/of saboteur is. Ook het plegen van genocide valt hieronder. Is dit niet van toepassing; vul dan ‘nee’ in.

Vraag 5: gefraudeerd bij eerdere aanvragen?

Reizigers die eerder een ESTA of visum Amerika hebben aangevraagd en bij die aanvraag opzettelijk informatie hebben weggelaten of onjuist hebben ingevuld/doorgegeven, komen nooit meer in aanmerking voor een ESTA, omdat ze deze veiligheidsvraag met ‘nee’ moeten beantwoorden.

Vraag 6: werkzoekend (geweest) in Amerika?

Reizigers die op zoek zijn naar een betaalde baan in Amerika mogen niet met een ESTA reizen. Dit geldt ook voor reizigers die al eerder in Amerika zijn geweest en toen betaald werk hebben uitgevoerd zonder een geldig werkvisum. Reizigers die in Amerika gaan werken (of hebben gewerkt) in opdracht van hun buiten Amerika gevestigde werkgever, mogen wel een ESTA aanvragen en kunnen de vraag met ‘nee’ beantwoorden.

Vraag 7: eerdere aanvraag afgewezen of ingetrokken?

Deze vraag heeft betrekking op eerdere ESTA-aanvragen en eerdere visumaanvragen voor Amerika. Indien deze ooit zijn afgewezen door de Amerikaanse immigratiedienst, of door de reiziger zelf weer zijn ingetrokken, dan moet deze veiligheidsvraag met ‘ja’ worden beantwoord en zal geen ESTA meer toegekend kunnen worden.

Vraag 8: ooit te lang gebleven?

Deze veiligheidsvraag heeft betrekking tot eerdere reizen naar Amerika. Indien het ooit is voorgekomen dat de reiziger langer in Amerika is verbleven dan de geldigheidsduur van het destijds gebruikte visum of ESTA, dan moet deze vraag met ‘ja’ worden beantwoord.

Vraag 9: In Irak, Noord-Korea, Iran, Syrië, Libië, Soedan, Jemen en/of Somalië geweest?

De Amerikaanse overheid is erg terughoudend met het toelaten van reizigers die in één van bovenstaande landen zijn geweest en met name Irak en Iran liggen gevoelig. Een ESTA wordt niet toegekend indien de reiziger na februari 2011 nog in één van deze landen is geweest, ongeacht wat de reden voor de reis is geweest. Reizigers die wel in één of meerdere van deze landen zijn geweest moeten bij de Ambassade uitleggen wat ze daar hebben gedaan en kunnen dan al dan niet een visum verkrijgen. Reizigers die ooit de nationaliteit van één van deze landen hebben gehad, of er zijn geboren, worden extra streng beoordeeld. Hun ESTA aanvraag wordt vaak afgekeurd. Daardoor kunnen zij hun ESTA niet aanvragen via deze website, maar soms wel via de website van U.S. Customs & Border Protection.

Alle vragen met ‘nee’ beantwoord?

Dan komt u in aanmerking voor een ESTA, al kan vooraf nooit 100% worden gegarandeerd dat deze wordt toegekend. Start de aanvraagprocedure tijdig, zodat u zeker weet of u Amerika mag betreden met een ESTA. Door het ESTA-formulier vroeg voor vertrek in te vullen is er in het geval van een eventuele afwijzing nog voldoende tijd over om een fysiek visum aan te vragen bij de ambassade van Amerika in Amsterdam.

Start direct met de aanvraag