Nationaal identificatienummer

Nationaal identificatienummer op de ESTA-bevestiging

Op de ESTA-bevestiging ziet u een veld (in het Engels) “National Identification Number” staan. Sommige landen kennen een nationaal identificatienummer, waarbij iedere burger met een bepaald nummer centraal geregistreerd staat, zoals het Burgerservicenummer in Nederland of het Rijksregisternummer in België. Niet alle landen hebben een dergelijk nummer. Ook het “Personal Identification Number” dat eveneens in de ESTA-bevestiging kan staan is niet van toepassing op reizigers van alle nationaliteiten.

Amerika vlag

Landen met en zonder nationaal identificatienummer

Burgers van landen die geen nationaal identificatienummer kennen, zoals Duitsland of Frankrijk, hoeven bij het aanvragen van een ESTA ook niets, of alleen “UNKNOWN”, in te vullen als er naar een nationaal identificatienummer gevraagd wordt. Als hier toch iets wordt ingevuld dat niet correct is, dan vormt dat geen probleem. De Amerikaanse immigratiedienst weet dat in landen als Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland of Frankrijk geen nationaal identificatienummer gebruikt wordt en negeert voor burgers van deze landen wat bij dit veld is ingevuld. In geen enkel Europees land wordt een "Personal Identification Number gebruikt. Burgers van landen binnen de Europese Unie hoeven deze dus ook niet in te vullen en op de ESTA-bevestiging komt in dat veld in dat geval ook niets te staan.

Op verschillende websites is te lezen dat Duitsers het nummer van een Duitse id-kaart zouden moeten invullen, maar dit is onjuist. Ook een Frans socialezekerheidsnummer wordt hier niet bedoeld.

Burgers van landen die wel een nationaal identificatienummer hebben, moeten dit wel altijd in het betreffende veld in het aanvraagformulier invullen. Gebeurt dat niet? Dan wordt de ESTA-aanvraag mogelijk afgewezen. Dat kan ertoe leiden dat een visum moet worden aangevraagd bij een Amerikaans consulaat, wat extra tijd en geld kost.

Heeft u de nationaliteit van Nederland, België, Luxemburg, Spanje? Dan heeft u waarschijnlijk een nationaal identificatienummer.

Heeft u de nationaliteit van Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland? Dan heeft u geen nationaal identificatienummer.

Staat er “UNKNOWN” op uw ESTA?

Heeft u geen nationaal identificatienummer? Dan komt er 'Unknown' op uw ESTA te staan, zoals in het rode vierkant in het voorbeeld bovenin op deze pagina. Dat is normaal en dus geen probleem.

Heeft u wel een nationaal identificatienummer? Dan moet die worden ingevuld om zeker te zijn dat het ESTA wordt toegekend. Maar heeft u niets ingevuld en toch een ESTA ontvangen? Dan is het ESTA ook geldig als er 'Unknown' bij uw nationaal identificatienummer staat. Controleer wel of ook alle andere gegevens op het ESTA kloppen. Foutief ingevulde paspoortgegevens kunnen leiden tot een toegekend maar ongeldig ESTA.

Heeft u nog geen ESTA?

U kunt uw ESTA reistoestemming voor Amerika aanvragen met een digitaal aanvraagformulier.

Nu uw ESTA aanvragen